by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Та жолоочийн албан журмын даатгалд заавал даатгуулах хуулиар ногдсон үүрэгтэйгээс гадна авто тээврийн хэрэгслээ жолоодон зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үедээ гуравдагч этгээдийн...

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:

 

Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгалд ямар хүмүүс  даатгуулах боломжтой вэ?


  • Бүх ангиллын жолооч нар тус даатгалд даатгуулах боломжтой.

 

Жолоочийн хариуцлагын сайн дурын даатгалд юу даатгуулж болох вэ?


  • Жолоочийн бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага
  • Жолоочийн өөрийн болон зорчигчийн амь нас, эрүүл мэндийн төлөө хүлээх хариуцлага

 

Таныг ямар эрсдэлүүдээс даатгах вэ?


Тээврийн хэрэгсэл жолоодож байгаа жолоочийн санамсар болгоомжгүй үйлдлээс:

  • Гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах
  • Гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгөд хохирол учруулах
  • Жолоочийн өөрийн болон зорчигчдын  амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулах

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:

 

Даатгалын үнэлгээ:


  • Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож болох бөгөөд жолоочийн хариуцлагын доод хязгаар 1,500,000 төгрөг байна.

 

Copyright © 2017 Ard Daatgal