by

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /ТУЗ/ жилийн турш 4 удаа хуралдаж, тулгамдсан асуудлуудыг цаг алдалгүй шийдвэрлэж ирсэн. ТУЗ-ийн дэргэд Эрсдэл хөрөнгө оруулалт, Засаглал, Аудитын байнгын хороод ажиллаж байгаа бөгөөд хурлаар орох асуудлыг урьдчилан хянаж зөвлөлдөж, ТУЗ-д зөвлөмж хүргүүлэн, үйл ажиллагааг нь дэмжин ажилладаг билээ.

 

Ард Даатгал компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:

 

 

Copyright © 2017 Ard Daatgal