by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгал нь даатгуулагч байгуулагын эзэмшлийн агуулах зориулалтын байранд байгаа ашигт малтмал, газрын тосны бүтээгдэхүүнд аливаа урьдчилан тооцоолоогүй гэнэтийнүйл явдлын улмаас  хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлөх зорилготой бүтээгдэхүүн юм.

#    ЭРСДЭЛ:

 

Даатгалын зүйл:


  • Бүх төрлийн шатах, тослох материал
  • Нефть бүтээгдэхүүний сав, тоног төхөөрөмж, шахуурга, тугээгүүр, ил, далд шугам хоолой

 

Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ?


Үндсэн эрсдэл:

  • Байгалийн эрсдэл
  • Галын эрсдэл
  • Цахилгаан эрчим хүчний

Нэмэгдэл эрсдэл:

  • Далд гэмтлийн эрсдэл
  • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
  • Тээвэрлэлтийн үе

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:

 

Даатгалын үнэлгээ:


  • Технологийн схемийн дагуу үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагддаг эсэхийг тооцон шатах тослох материалын саванд байх сарын хамгийн их үлдэгдлийг тухайн үеийн үнийн тарифаар тооцож даатгалын үнэлгээг тогтооно.
  • Сав тоног төхөөрөмжийн үнэлгээг зах зээлийн үнийн жишгийг харгалзан харилцан тохиролцож тогтооно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal