by

Дэлхий нийтээр тархаад байгаа халдварт өвчний эрсдэлээс даатгуулагчдынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах үүднээс манай ArdMedicare олон улсын эрүүл мэндийн даатгал нь COVID-19 вирусын халдварын эрсдэлийг даатгалын багцдаа хамрууллаа. ?

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 77200089 дугаараас

#ХүчтэйХамтдаа #ArdMedicare #ArdInsurance

Copyright © 2017 Ard Daatgal