by
Хувьцаа эзэмшигчид Хувьцааны тоо /мянган/ Эзлэх хувь
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК 16,789 67.20%
Би Ди Сек ҮЦК ХК 1,586 6.30%
Энержи Интернэйшнл Капитал ХХК 821 3.30%
Ард Лайф ХХК 373 1.50%
Ч. Амарбаатар 266 1.10%
Бусад 5,164 20.70%
НИЙТ ДҮН 25,000 100%
Copyright © 2017 Ard Daatgal