by

Хүний нөөц

Aрд Даатгал нь 20 гаруй жилийн ажлын түүх, туршлагатай даатгалын чадварлаг боловсон хүчнийг олон жилийн турш эгнээндээ нэгтгэн мэргэжлийн ёс зүйтэй, итгэлтэй хамт олон бүрдүүлэн ажиллаж салбартаа тэргүүлсэн, нэр хүндтэй компани болж чадсан билээ.

Ард Даатгал компанид ажилснаар та олон давуу тал, боломжуудад ойртож, мэргэжлийн туршлагыг олж авна. Үүнд:  /https://www.statefarm.com/careers/become-an-employee/employee-benefits /

  • Цалин хөлсний систем Үр дүнд тулгуурласан өрсөлдөхүйц цалин урамшуулал
  • Хөнгөлөлт хангамж Олон жил тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа ажилтнуудаа урамшуулах, тэтгэвэрт гарсны дараа санхүүгийн хувьд баталгаатай байх боломжийг бий болгох зорилгоор тэтгэврийн нэрийн дансыг бүх ажиллагсдаа нээж өгсөн
  • Эрүүл мэндийн даатгал Ажилтнуудын эрүүл, аюулгүй ажиллах хамгийн чухал тул нийт ажиллагсдаа эрүүл мэнд гэнэтийн ослын даатгалд хамтуулсан

Даатгалын болон санхүүгийн мэдлэг туршлага зөвхөн даатгалын салбартаа мэргэшиж  туршлагажихаас гадна санхүүгийн салбарын бүх төрлийн үйлчилгээ үзүүлэгч Ард Санхүүгийн Нэгдэлийн охин компаниудын мэдлэг туршлагатай залуучуудаас суралцах боломж  

Copyright © 2017 Ard Daatgal