by

Ард Даатгал ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2020 оны 3 сарын 16-ны өдрийн 4/20 тоот тогтоолоор Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2020 оны 4 сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт live.ard.mn вэб хуудсаар дамжуулан цахимаар хуралдуулахаар тогтлоо.
Хувьцаа эзэмшигч та хурлын материалтай танилцана уу.

Хурлын материал: татах

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Copyright © 2017 Ard Daatgal