by

Нөхөн төлбөрийн үйлчилгээ авах 4 алхам:

1  Даатгалын тохиолдол үүссэн тохиолдолд даатгалын шуурхай албанд мэдэгдэж зөвлөгөө авах.

 

2 Шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэж тохиолдлын талаар дүгнэлт, тодорхойлолт авна. Хохирол үнэлгээний компаниар үнэлгээ хийлгэнэ.

 

3  Нөхөн төлбөрийн материал бүрэн гүйцэд хүлээж авснаас хойш ажлын 14 хоногт багтаан дүгнэлт шийдвэр гаргана.

 

4  Нөхөн төлбөрийг даатгуулагч эсвэл хохирогчийн данс руу шилжүүлж, мэдээллийг мессежээр илгээнэ.

 

Copyright © 2017 Ard Daatgal