by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Тус даатгалын ач холбогдол нь хүүхэд морь унаж уралдах үед гэнэтийн осолд өртсөний улмаас амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирсон тохиолдолд нөхөн төлбөр олгоход байдаг юм.

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:


Хурдан морины уралдаанч хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал хэдэн насны хүүхдүүд даатгуулах боломжтой вэ?


  • 18 хүртэлх насны хүүхдүүд даатгалд хамрагдана.


Хурдан морины уралдаанч хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал юу даатгадаг вэ?


  • Хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндийг учирч болзошгүй эрсдэлээс даатгана.


Таныг ямар эрсдэлүүдээс даатгах вэ?


  • Хурдан морины уралдаан болон түүний бэлтгэл, сунгааны үед үүсч болзошгүй бүхий л гэнэтийн осол.

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ ба хураамж


3 сая төгрөгөөс дээш /10 болон түүнээс дээш насны хүүхэд 1%
5 сая төгрөгөөс дээш /10 хүртэлх насны хүүхэд/ 0.8%

 

#    ХУРААМЖ:


Даатгалаас олгогдох нөхөн төлбөрийн хэмжээ ямар байдаг вэ?


Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах 100%
Даатгуулагч амь насаа алдах 100%
Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадвараа доорх хугацаанд хагас алдах
3 сар хүртэлх хугацаагаар тогтоосон тохиолдолд 40%
6 сар хүртэлх хугацаагаар  тогтоосон тохиолдолд 60%
1 жил  хүртэлх хугацаагаар тогтоосон тохиолдолд 80%
Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсан тохиолдолд даатгуулагчийн эмнэлэг, амбулатори, гэрээр эмчлүүлсэн ажлын өдрийг харгалзан ажлын нэг хоног тутамд даатгалын үнэлгээний 0.4%-иар тооцож нөхөн төлбөрийг олгоно.
Copyright © 2017 Ard Daatgal