by

Танд ямар хэрэгцээтэй даатгал вэ?

Ачааны даатгал нь даатгуулагч байгууллагын гэрээний дагуу бусдын ачаа, бараа бүтээгдэхүүн, эд материалыг монгол улсын хилийг давуулан бүх  төрлийн тээврийн хэрэгслээр...

Дэлгэрэнгүй
#    ЭРСДЭЛ:


Даатгалын зүйл:


 • Тээвэрлэгдэж буй ачаа бараа
 • Ачааг тээвэрлэхтэй холбогдсон зардал
 • Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт эрсдэлүүдээс даатгуулах боломжтой.


Даатгагч даатгалын зүйлийг ямар эрсдэлээс даатгах вэ
?


Үндсэн эрсдэл:

 • Замын хөдөлгөөн оролцож байх үеийн эрсдэл
 • Байгалийн эрсдэл
 • Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт
 • Цахилгаан, эрчим хүчний
 • Тээвэрлэлтийн үеийн гэнэтийн осол

Нэмэлт эрсдэл :

 • Гадны нөлөөлөл
 • Хулгай /эх биеийн болон жижиг эд ангийн хулгайн/
 • Нэмэлт зардлын /үнэлгээний болон ослын газраас тээвэрлэх зардал/

 

#    ҮНЭЛГЭЭ:


Даатгалын үнэлгээ:


 • Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно
Copyright © 2017 Ard Daatgal