by

Ард Даатгал компанийн хувьцаа эзэмшигчид нь хөрөнгө оруулалт, банк санхүүгийн салбарын туршлага бүхий хуулийн этгээдүүд байдаг бөгөөд компанийн тогтвортой хөгжил, сайн засаглал, олон улсын тэргүүн туршлагыг Монгол улсын даатгалын зах зээлд нэвтрүүлэхийг байнга эрмэлзэж ирсэн.

 

Хувьцаа эзэмшигчид:


Copyright © 2017 Ard Daatgal