by

Хувьцааны танилцуулга

Ард Даатгал компанийг 2018 оны 8 дугаар сарын 28-ны Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны хурлаар олон нийтэд нээлттэйгээр “Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК-аар дамжуулан компанийн хувьцаа гаргахыг зөвшөөрсөн байна.

Компанийн 30 хувь буюу 7,5 сая ширхэг хувьцааг нэгж үнийг нь 700 төгрөгөөр үнэлэн нийт 5.25 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлэхээр 2018 оны 9 дүгээр сарын 17-оос 26-ны хооронд анхдагч зах зээлийн захиалга авсан бөгөөд 32.7 хувиар давсан захиалга авч амжилттай IPO хэрэгжүүлсэн.

 

 

 

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

 

Copyright © 2017 Ard Daatgal